penerapan keselamatan kerja pada pabrik kilang minyak dan gas bumi