Uitleg magnetiseren

 

 

 

 

 

 

 

 

Het werken met magnetisme

kirlianfoto Alle levende wezens hebben een magnetisch veld om zich heen. Energieveld of aura wordt het ook wel genoemd. Door te werken in dat magnetisch veld kunnen verstoringen in energiehuishouding verholpen worden.

Door middel van magnetiseren, handoplegging, strijken is het mogelijk de energieverdeling te herstellen. Vaak is die energieverdeling verstoord. Als er teveel zit krijgt men vaak pijn klachten of ontstekingen. Zit er te weinig dan trekt men soms wat wit weg, kouwelijk, angstig, men zit niet lekker in zijn/haar vel.

Er zijn verschillende manieren om met energie te werken.

Neuro lymfatische en neuro vasculaire behandelpunten zijn bekend vanuit de Kinesiolog
ie.
 
 

De aura kleuren op een rijtje

Rood - activiteit, extrovertheid, beweging, vitaliteit, nervositeit, emotionaliteit
Lichtrood - enthousiasme, vreugde, erotiek, seksualiteit, sensibiliteit, dominantie, vastberadenheid
Donkerrood - daadkracht, wil, mannelijkheid, woede, ergernis, leidersnatuur, moed, boosheid
Donkerbruin - egoÔsme, liefdeloosheid, aardegebonden, afhankelijkheid, ziekte, vernietiging
Oranje - creativiteit, actieve intelligentie, zelfverzekerdheid, levenslust, warmte, gevoeligheid, openheid naar de wereld toe
Oranjegeel - scherp verstand, zelfbewustzijn, ambitie
Geel - spontaniteit, intellect en verstand, organisatietalent, ego, sociale vaardigheden, originaliteit
Lichtgeel - openheid, luchtigheid, helder verstand, sterke persoonlijkheid, frisheid
Okergeel - stabiliteit, realiteit, spaarzaamheid, spanning
Groen - betrokkenheid, groei, verandering, overgave, rust, liefde
Geelgroen - sympathie, medegevoel, communicatie
Donkergroen - stijl, eigendunk, aanpassingsvermogen, levenskracht, verslagenheid, materialisme
Blauw - introvert, rust, verdieping, afstandelijkheid, eenzaamheid, waarheid, toewijding, wijsheid, stabiliteit, intuÔtie
Lichtblauw - toewijding aan idealen, zachtheid, eenzaamheid, gereserveerdheid
Indigo - genezende eigenschappen, goedheid, geslotenheid, serieusheid, voorzichtigheid
Lila - mystiek, magie, diepzinnigheid, tolerantie
Roze - sensibiliteit, fijngevoeligheid, emotionaliteit, vrouwelijkheid, sentimentaliteit, zachtheid, vurig verlangen
Violet - intuÔtie, kunst, creativiteit, paranormale begaafdheid, geloof, fantasie, geheimzinnig, gereserveerdheid, spiritualiteit
Wit - ontwikkelde spiritualiteit, hoger bewustzijn, energiestuwing, wijsheid

Het Magnetiseren

Het magnetiseren is een van de oudste natuurlijke geneeswijzen. Magnetisme is een energievorm, waarbij genezende energie uit de handen van de magnetiseur stroomt.
Door de hoge energetische energie van de handen van een magnetiseur wordt met de linkerhand negatieve energie weggenomen, terwijl met de rechterhand positieve energie wordt toegevoerd. Hierdoor verdwijnt de pijn of klacht.
Bij het magnetiseren hoef ik u niet aan te raken. De pijnlijke plek wordt behandeld en intuÔtief verplaats ik mijn handen om ook andere plaatsen van het lichaam te behandelen. En wat heel belangrijk is dat er naar uw klacht geluisterd wordt.

Magnetiseren is aan te raden bij:

- Maag en darmklachten
- Nek en rugklachten
- Pijn in de spieren
- Koude voeten
- Vermoeidheid
- Spanningen
- Blokkades
- Hoofdpijn

>> Algemeen

Het is nooit de bedoeling om mensen die wij kennen en die aan ons zijn toevertrouwd emotioneel of materieel te verwaarlozen om mensen te helpen die wij (nog) niet kennen. Veel paranormale therapeuten maken de fout om super gemotiveerd aan het werk te gaan, tot midden in de nacht bezig zijn, maatschappelijke - en huishoudelijke plichten verwaarlozen en zo chaos in het leven van henzelf en hun gezinsleden veroorzaken.
Magnetiseren is een vorm van energieoverdracht.
Wij moeten hierbij een duidelijk onderscheid maken tussen
Energieoverdracht in de zin van het overdragen van persoonlijke energie door de magnetiseur

Magnetiseren is al zo oud als de mensheid en een natuurlijke reactie op pijn en ongemak. Intutief strijkt de mens over een pijnlijke plek.
Kijk eens aandachtig naar een moeder of toegewijde vader die een kind troost dat pijn heeft. Liefdevol wordt over de pijnlijke plek gestreken en aan de reactie van het kind kan men zien dat het helpt. Ook in de dierenwereld zien wij dat dieren elkaar aanraken, langs elkaar strijken, elkaar likken e.d.. De mens is graag aangeraakt. In normale situaties is aanraking zeer aangenaam. Masseren, elkaar over de rug strijken, knuffelen e.d. is zonder meer gezond.
Mensen die geestelijk in de war gaan zich vaak beter voelen bij lichamelijk contact. Veel mensen schaffen een huisdier aan. Het is een bewezen feit dat mensen die (normaal, gezond) lichamelijk contact hebben met een dier, b.v. door het op de schoot te houden en te aaien gelukkiger zijn en langer gezond blijven dan mensen die zulks niet doen. Elkaar aanraken is een natuurlijk drang en is absoluut niet verkeerd. Gevallen van handoplegging zijn bij vrijwel alle godsdiensten bekend, ook in de bijbel vinden we ze vermeld. Wij mogen echter niet alles op een hoop gooien wat magnetiseren heet. Er bestaan wel degelijk verschillen.

>> Mesmer

Van zeer groot belang is het werk van de Oostenrijkse arts Mesmer geweest. Mesmer was ervan overtuigd dat lichamen, ongeacht of ze uit levende of dode materie bestaan, elkaar op afstand kunnen beÔnvloeden. Deze invloed werd vergeleken met de werking van een magneet op ijzer. Vandaar dat zij de beÔnvloeding magnetisch noemden. Er was een verband tussen deze magnetische kracht en ziekte en gezondheid.
Hij zelf sprak over een neutrale kracht.
Het werk van Mesmer kan samengevat worden in de volgende punten.
Er bestaat een in het universum doordringende en verbindende kracht, een volkomen beweeglijke stof van onvergelijkbare fijnheid. Alle ziekten worden veroorzaakt door verstoringen van het evenwicht in dit krachtenveld in het lichaam van de zieke. Dat leidt tot een onharmonische verdeling van de kracht over het lichaam. Voor het genezen van de ziekte is het herstellen van het evenwicht nodig. Dit herstel moet worden bewerkstelligd door toevoer van die kracht aan het lichaam van de zieke. Deze toevoer geschiedt door een magnetiseur, die bekend is met de ziekteleer, met de techniek van het magnetiseren.

>> Kan men magnetiseren leren

Natuurlijk kan men deze natuurlijke gave bewust gaan uitvoeren. Men dient dan een goede cursus te volgen, waarin aandacht wordt geschonken aan ziekteleer. Men dient zich in dit geval bewust te zijn dat de kracht beperkt is. De energie die een mens heeft is toereikend voor zijn eigen levensopdracht. In het universum wordt geen energie verspild. Er zijn echter levensfasen waarin wij veel energie hebben en dan kunnen wij daar iets vanaf staan. Door een gezonde levenswijze, rust en meditatie kan die energie dan weer snel worden aangevuld.
Soms zien wij dat mensen met een geestelijke roeping of ingewijde, zoals een priester, ook de hand opleggen. Dit tot zegening en ook genezing van iemand anders. Deze mensen hebben hun leven doorgaans geheel aan God gewijd en krijgen dan de beschikking over bijzondere gaven, zoals dit gebeurde bij de apostelen toen zij door Jezus werden uitgezonden.
Dat velen zulks niet meer geloven doet aan dit gegeven geen afbreuk.

>> De gave van genezing

Een mens die geboren wordt met de gave van genezing is een ander verhaal. Zo iemand is paranormaal begaafd en zijn hele leven staat vaak in het teken van zijn gave en levensopdracht. Lange tijd is deze mens zich hiervan niet bewust. Dit hoort ook zo omdat hij moet opgroeien, moet leren e.d., kortom volwassen moet worden. Bij nadere beschouwing zien wij echter dat zijn leven niet 'normaal' verloopt. Het leven is namelijk een praktijkschool. Men moet zelf geleden hebben, in de 'modder hebben gelegen', problemen hebben doorstaan en hebben overwonnen. De zogenaamde ziekteleer heeft hij uit eigen ervaring en door 'toevallig' gekozen vakken op school, dan wel beroepskeuze. Tot het moment dat hij zich bewust wordt van deze gave kan zijn leven soms een echte 'hel' zijn. In winkels en in grote mensenmassa's voelt hij zich onprettig. In ziekenhuizen voelt hij zich zeer onprettig. Als hij met mensen in contact komt, neemt hij klachten en gedachten over, aanvankelijk zonder zich hiervan bewust te zijn. Deze periode kan zeer verwarrend en zelfs zeer beangstigend zijn. Hij heeft klachten, gaat naar een arts of therapeut en krijgt te horen dat hem niets mankeert. Het is duidelijk dat zo iemand behoorlijk aan zichzelf gaat twijfelen. Menigeen is dan ook bij een psycholoog of psychiater terechtgekomen. Pogingen tot zelfmoord komen in deze verwarrende periode zelfs voor.
Gelukkig wordt hij vanuit de geestenwereld begeleid en opgeleid voor zijn taak. Veel genezers die ik heb ontmoet zijn alleenstaand. Samenleven met een paranormaal begaafde genezer kan zeer zwaar zijn en een relatie eindigt dan ook vaak in een scheiding. Is hij zich eenmaal bewust van deze gave, dan breekt een gelukkiger periode aan. Hij merkt dat hij zichzelf ook beter gaat voelen als hij magnetiseert en anderen helpt. Het stellen van een diagnose gaat via zijn gevoel en vandaar naar zijn verstand om een en ander te kunnen begrijpen en te kunnen overdragen. De energie die hij overdraagt wordt meteen vanuit de geestenwereld aangevuld. Hij is een kanaal, een doorgeefluik, een bode van gene zijde. De echte genezing vindt vanuit de geestelijke wereld plaats. De genezer is slechts een instrument. Hoe meer hij doorgeeft hoe sterker hij vaak wordt. Vanzelfsprekend zijn er ook vrouwelijke magnetiseurs.

>> De behandeling

Kijken wij naar de vanuit hun gevoel en intuÔtie werkende magnetiseurs, dan zien wij dat zij vrijwel allen hetzelfde werken. Na het aanvangsgesprek gaat hij achter de zieke staan en legt beide handen op de schouders. Hierbij stelt hij zich in op de zieke en neemt a.h.w. zijn persoonlijke toestand over. Hierna legt hij beide handen op het hoofd, laat de handen even rusten en begint dan van voor naar achteren over en langs het hoofd te strijken en 'slaat' zijn handen af, waarbij hij zich ontdoet van de negatieve energie. Dan gaan zijn handen intuÔtief naar bepaalde plaatsen en laat de handen daar rusten. Bij nadere beschouwing zien wij dat juist op die plaatsen belangrijke shiatsu - en acupunctuurpunten liggen, zeg maar energieknooppunten. Typisch is dat de zieke op de plaats van de klachten reeds gewaarwordingen kan hebben, terwijl de magnetiseur zijn handen nog op een andere plaats laat rusten. Na deze voorbereidingen gaat hij naar de plaats waarvan de zieke heeft aangegeven - en de magnetiseur heeft gevoeld - dat zich daar het gezondheidsprobleem uit in klachten. Hij laat zijn handen daar enige tijd rusten, totdat hij ingegeven krijgt en voelt dat het genoeg is. Hierna gaat de zieke staan en de magnetiseur strijkt van boven naar beneden af en voert alle negatieve energie af. De zieke kan daarbij voorbijgaand koude, prikkelingen of een zwaar gevoel ervaren.

>> Wat gebeurt er tijdens een behandeling?

Bij een persoonlijke en directe behandeling wordt de cliŽnt in aangeklede toestand op een gewone stoel behandeld. Makkelijke en niet knellende kleding is wel gewenst ter bevordering van de ontspanning. D.m.v. verschillende en bepaalde handposities wordt de universele energie via de behandelaar doorgegeven. Vindt de cliŽnt het onplezierig om direct aangeraakt te worden dan houdt de behandelaar zijn handen enige centimeters boven het lichaam van de cliŽnt. Intieme aanrakingen en alle posities die de cliŽnt als onplezierig ervaart worden uiteraard vermeden.

>> Ontspanning

Een behandeling geeft in eerste instantie een diepe ontspanning. Een gevolg daarvan kan zijn dat de cliŽnt in slaap valt maar ontspanning kan zich ook uiten op andere manieren. (b.v schokken e.d ) Ontspanning zorgt ervoor dat blokkades losgelaten worden. Deze worden vaak veroorzaakt door traumatische en onplezierige gebeurtenissen uit het verleden. Tijdens of eigenlijk ook na de behandelingen kunnen oude emoties zoals pijn of verdriet loskomen. Dit is in orde en moet niet onderdrukt worden. Handoplegging geeft nooit meer problemen dan iemand aan kan. handoplegging kan helpen bij het losmaken en oplossen van blokkades echter voor zware traumatische ervaringen zal een behandelaar altijd professionele hulp adviseren.

>> Toevoeging van Universele levensenergie

handoplegging voorziet de aura en het lichaam van cliŽnt van Universele Levensenergie. Kwalen en klachten genezen sneller en pijnen kunnen verlicht worden. Lichamelijke processen (zoals stofwisseling en bloedsomloop) worden beter in evenwicht gebracht. Het immuunsysteem zal beter werken.
In het algemeen zal handoplegging de algehele conditie zowel geestelijk als ook lichamelijk positief verbeteren.
Wat kunt u ervaren tijdens een behandeling?

-
>> Ervaringen tijdens het magnetiseren

Sommige cliŽnten ervaren tijdens het magnetiseren lichamelijke en geestelijke gewaarwordingen.
Deze sensaties verschillen per persoon en per magnetiseer sessie en hebben volgens magnetiseurs vaak een bepaalde oorsprong en betekenis.
Enkele mogelijke sensaties zijn

-Warm of koud gevoel

Veel cliŽnten ervaren tijdens het magnetiseren gevoelens van warmte of kou.
De oorzaak hiervan wordt veelal gezocht in de energie die door het lichaam stroomt en het evenwicht hersteld.
Warmte, die vaak uit de handen van de magnetiseur wordt gevoeld, zou duiden op ontspanning en opheffing van verkramping en blokkades.
Kou wordt gezien als het gevolg van een belemmerde bloedsomloop die voortkomt uit spanning of stress.

-Tinteling

Wanneer er bepaalde delen van het lichaam gaan tintelen als gevolg van het magnetiseren, betekent dat volgens vele magnetiseurs dat het magnetiseren bepaalde blokkades heeft opgeheven.
Het opnieuw stromen van de energie zorgt voor het tintelende gevoel.

-Ontspanning

Tijdens en na het magnetiseren voelt de cliŽnt zich vaak meer ontspannen dan voor het magnetiseren.
De magnetiseur beÔnvloed door het magnetiseren het energiepeil van de cliŽnt, waardoor de in het lichaam aanwezige stress en spanning wordt bestreden.

-Visualisatie

Een enkele cliŽnt geeft aan door het magnetiseren bepaalde beelden te zien.
Deze visualisaties kunnen variŽren van het zien van kleuren, tot het zien van beelden uit het verleden.

-Spiertrekkingen

Soms gebeurt het dat spieren van de cliŽnt samentrekken tijdens het magnetiseren.
Ook dit wordt door magnetiseurs meestal gezien als het gevolg van veranderingen in de energiestroom van de cliŽnt.

-Pijn

Hoewel het niet vaak voorkomt, kan volgens magnetiseurs ook pijn een tijdelijk effect van magnetiseren zijn.
Dergelijke pijnen zouden het gevolg zijn van het opheffen van energieblokkades en verkrampingen.

-Emoties

Magnetiseren maakt soms emoties bij cliŽnten los. Vergeten of verdrongen emoties komen dan tijdens of na het magnetiseren aan de oppervlakte en kunnen niet meer worden ingehouden.
Dit wordt in verband gebracht met het loslaten van emotionele knelpunten en trauma's.


Na de behandeling kan er tijdelijk een verergering van de kwaal optreden. Dit is een teken dat het genezingsproces op gang komt. Je kunt dit proces bevorderen door rust te nemen wanneer je vermoeid bent en heel veel water te drinken, zodat alle afvalstoffen uit het lichaam gaan.

>> Moet je in handoplegging geloven?

handoplegging is een eenvoudige, makkelijke en goed werkende methode om energie over te dragen. Handoplegging is ook
ongrijpbaar, het is niet tastbaar of zichtbaar, het is hooguit voelbaar. Je hoeft niet in handoplegging te
geloven om resultaat te boeken. Handoplegging werkt toch wel, net zoals je niet aan je zelfgenezing mechanisme
hoeft te denken, om de schaafwond te laten genezen!
Het helpt wel, als je wilt genezen. Sterker nog, zonder die wil wordt alles een moeilijk verhaal.
Als je ooit iemand tegenkomt voor behandelingen en er lijkt maar geen schot in te komen
(soms na een aanvankelijke verbetering), dan kun je je eens afvragen, wat iemand voor baat heeft bij
zijn/haar kwaal. Het kan zijn, dat het voordeel van de kwaal opweegt tegen het voordeel van de genezing.
Dan zou het kunnen zijn, dat iemand op een onbewust niveau niet wil genezen. Kijk op zo'n moment eens
of je door middel van voorzichtige vragen een bewustwordingproces op gang kunt brengen. De handoplegging zal daarbij helpen.
handoplegging is voor iedereen, en werkt op alle niveaus; het lichamelijke, geestelijke en emotionele.
Je hoeft niet perse iets te mankeren om baat te hebben bij handoplegging. Het heeft een diep ontspannende werking
en dat opzicht is al erg prettig. Ook hoef je niet in handoplegging te geloven om het effect te laten hebben.
handoplegging werkt ongeacht je ( geloof ) overtuigingen.
 

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan webmaster@louiswapenaar.nl.
Laatst bijgewerkt: 19 oktober 2014